website Schrijven in de Lage Landen

website Schrijven in de Lage Landen

In 2016 besteedde de Frankfurter Buchmesse extra aandacht aan literatuur uit Nederland en Vlaanderen, dit werd ondersteund door de productie van een serie schrijversportretten, gemaakt door regisseurs van naam.

Er verschenen 25 portretten van schrijvers uit Nederland en Vlaanderen, geselcteerd door het Nederlands Letterenfonds. De auteurs van een 'middengeneratie'hebben hun kwaliteit inmiddels bewezen en gezien hun leeftijd mag nog een flink aantal publicaties worden verwacht.

De 25 portretten staan nu allemaal op de nieuwe website https://schrijvenindelagelanden.nl/

Ontwerp: Gerben Schmidt