Public access to the media - boek

Nick Jankowski, René Mendel.

Voor OCW heeft Interakt onderzoek gedaan en projecten opgezet op het terrein van Artificial Intelligence en kennissystemen. Hieruit onstond de publicatie 'Interactive communication and participation systems' en het onderzoeksproject ‘Sociale experimenten met nieuwe technologieën’ door H.J. van Houten, R. Mendel.

Voor het Rathenau instituut werd onderzoek gedaan naar het gebruik en de toegankelijkheid van media, wat resulteerde in 'Public Access and telematica' en 'Public Access to the media' door N. Jankowski en R. Mendel. 

Voor de gemeente Amsterdam en PIGA werd een experiment en onderzoek gedaan dat onder de naam 'Informatie technologieën voor burger en bestuurder' werd gepubliceerd. 'Telematica, mogelijkheden en belemmeringen' is een andere publicatie binnen dit samenwerkingsverband.