Op de rand van de droom

In de onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël beloofde grondlegger David Ben Gurion in 1948 'sociale en politieke gelijkheid van alle burgers, onderscheid van geloof, ras of geslacht'. 

Maar de kloof tussen arm en rijk groeit in het beloofde land. In 'Op de rand van de Droom' worden drie kinderen geportretteerd die in Israël opgroeien onder armoedige en soms levensgevaarlijke omstandigheden, maar dromen van een mooie toekomst.

Script en regie: Shirley Barenholz
Camera: Yossi Aviram, Itay Kentor, Dror Lavendiger, Shirley Barenholz
Montage: Danniel Danniel
Muziek: Noam Vazana
Producent: René Mendel / InteraktDeze film is te bestellen door €10,- over te maken op rekeningnummer NL82ABNA0437102424 ten name van Interakt Productions BV te Amsterdam onder vermelding van "Op de Rand" en uw adres, en door een mail te sturen naar dvd.interakt@outlook.com met daarin uw bestelling en adresgegevens.