Le Maryaj Lenglensou - de opera

Een film van Hans Fels

De opera Le Maryaj Lenglensou speelt zich af tegen het decor van de nationale geschiedenis. Lenglensou, ofwel de god van het bloed, heeft zich in de lange bloedige geschiedenis van Haïti danig gemanifesteerd. Vanaf de vroegste tijden, vanaf de genocide op de oorspronkelijke bevolking tot aan de dag van vandaag is Haïti een land gebleven waar het bloed onophoudelijk blijft vloeien. Corruptie, armoede, ziektes, uitbuiting: het is allemaal van een uitbundige grootheid die nauwelijks te bevatten is. Maker en verteller Hans Fels bezoekt het land al jaren en kijkt door dit negatieve imago heen. Voor hem zijn de Haïtianen een volk van levenskunstenaars. Het land heeft zoveel ongebruikt talent, zoveel virtuoze muzikanten, zoveel fantastische schilders, dat het volgen van de 'strijd' om de opera opgevoerd te krijgen een fantastische film heeft opgeleverd.Deze opera is te bestellen door €15,- over te maken op rekeningnummer NL82 ABNA 0437 1024 24 ten name van Interakt Productions BV te Amsterdam onder vermelding van "Maryaj Opera" en uw adres, en door een mail te sturen naar dvd.interakt@outlook.com met daarin uw bestelling en adresgegevens.