Last Date

Een film van Hans Hylkema

Last date (1991) is een muziekdocumentaire over alt saxofonist, bas-klarinettist, fluitist en componist Eric Dolphy. Hij overleed in Berlijn op 29 Juni 1964, maar zijn muziek is nog altijd springlevend. De film combineert een biografisch portret van de musicus met een reconstuctie van Dolphy's laatste tournee. Tijdens deze tournee, een paar weken voor zijn dood, treedt Dolphy op in Nederland met het Trio Mischa Mangelberg, Jacques Schots en Han Bennink. Ze sluiten de tour af met een radiosessie waarvan na zijn dood de plaat Last Date wordt geperst die door kenenrs als zijn beste album wordt beschouwd. De film concenteert zich op deze radio-opname in Hilversum en is opgebouwd uit zes hoofdstukken, verwijzend naar de zes nummers op Last Date. De proloog en epiloog verwijzen elk associatief naar aspecten van de muzikant en persoon Dolphy die alles behalve voldeed aan het clichèbeeld van de jazzmuzikant. Hij was een minzaam mens, rookte en dronk niet, gebruikte geen drugs, maar wist niet dat hij aan suikerziekte leed. Enkele weken na zijn optredens in Nederland overleed hij tijdens het vervolg van zijn tournee in Berlijn aan de gevolgen daarvan. 

Te bestellen bij Moskwood: info@moskwood.nlDeze film is in het Nederlands(NL) of Engels(ENG) te bestellen door €10,- over te maken op rekeningnummer NL82 ABNA 0437 1024 24 ten name van Interakt Productions BV te Amsterdam onder vermelding van "Last Date NL" of  "Last Date ENG" en uw adres, en door een mail te sturen naar dvd.interakt@outlook.com met daarin uw bestelling en adresgegevens.