Joodseraadenschede.nl

De site vertelt het verhaal van de Joodse Raad van Enschede die in de tweede wereld oorlog verzet bood.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog bestond in Nederland een door de nazi's opgezet netwerk van Joodse Raden waarin vooraanstaande joden zitting hadden. Vanuit een aantal grote steden werd door deze raden een groot deel van de anti-joodse maatregelen uitgevoerd. De Joodse Raad in Enschede pleegde wel verzet, en met resultaat. Over hen in het bijzonder en deze donkere periode in de Nederlandse geschiedenis in het algemeen gaat deze website.