Hollandse Meesters 2

Het Mediafonds, Mondriaan Fonds en Interakt presenteren met trots de tweede serie korte documentaires Hollandse Meesters, die 25 oktober in première ging in het Stedelijk Museum.

Volgend op de eerste reeks in 2011 hebben gerenommeerde regisseurs portretten gemaakt van twintig Nederlandse hedendaagse kunstenaars. Op deze avond waren alle nieuwe films te bekijken, was de performance Star-Crossed van Jennifer Tee te zien en waren er optredens van Perquisite, Robert Jan Stips en Odilo Girod, muzikanten en componisten die meewerkten aan de soundtracks.
Voor meer info zie: www.hollandsemeester.info

 De verzamel DVD-box 1 en 2 van de eerste en tweede reeks Hollandse Meesters is verkrijgbaar door €17,50- per box over te maken op rekeningnummer NL82 ABNA 0437 1024 24 ten name van Interakt Productions BV te Amsterdam onder vermelding van "Meesters 1" of "Meesters 2" en uw adres, en door een mail te sturen naar dvd.interakt@outlook.com met daarin uw bestelling en adresgegevens.