Het ritme van Elly de Waard

Samen met Deborah Campert, Jeroen Wolf en de NTR heeft Interakt een film over Elly de Waard, dichter, recensent en popcriticus, gemaakt.

De documentaire laat zien dat achter de extravagante verschijning van Elly de Waard een vrouw schuil gaat die haar grootste droom heeft bereikt. Als klein meisje was het haar “geheimste wens” om dichter te worden. Ze vertelt hoe haar huwelijk met de veel oudere, in 1974 overleden dichter Chris van Geel een eerste kennismaking met het vak was en haar motiveerde om zelf ook poëzie te gaan schrijven. Nu woont Elly, samen met haar vrouw Marijke Weijters en hond Peerke, op het landgoed Vogelwater waar ze ooit met Chris van Geel woonde. De documentaire is een persoonlijk portret van een compromisloze, gedreven persoonlijkheid die bereid is de consequenties van haar uitgesproken opvattingen en levenswijze op de koop toe te nemen.
 Deze documentaire is te bestellen door €10,- over te maken op rekeningnummer NL82ABNA0437102424 ten name van Interakt Productions BV te Amsterdam onder vermelding van "Elly" en uw adres, en door een mail te sturen naar dvd.interakt@outlook.com met daarin uw bestelling en adresgegevens.