Het Dolhuys

Samen met Alex Bakker en Museum het Dolhuys heeft Interakt een tentoonstelling gemaakt over homoseksualiteit, transgender en intersekse.

Museum Het Dolhuys, museum van de psychiatrie, heeft onder de titel IK(m/v) een tentoonstelling georganiseerd over het verschil tussen man en vrouw en over de vraag waar dat verschil op is gebaseerd. Centraal op de tentoonstelling staan verhalen van mensen die zich ergens op het continuüm tussen man en vrouw bevinden. Doel van de tentoonstelling is enerzijds om negatieve beeldvorming rondom homoseksualiteit, transgender en intersekse ter discussie te stellen, anderzijds om onze bezoekers te prikkelen om na te denken over de eigen m/v stereotypen. De tentoonstelling is eind sept. 2012 geopend.