De verdwenen mediene

'De verdwenen mediene' is een film over het provinciale joodse leven vóór de Tweede Wereldoorlog, toen er tot in de verste uithoeken van het land joodse gemeenschappen bestonden met hun eigen cultuur.

Aan de hand van uniek archiefmateriaal laat de film de sfeer van deze verdwenen wereld herleven. De beelden worden vergezeld door verhalen van de enkelingen die nog uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe het was. Zij vertellen over de buurt waar ze woonden, hun familie, het dagelijks leven, hun vrienden, de feestdagen en welke rol het geloof speelde in hun leven.

Regie: Kiki Amsberg
Camera: Paul Cohen
Geluid: Martijn van Haalen
Montage: Jos Driessen
Productie: Ottoline Rijks, Bernet Crucq
Producent: René Mendel
 Deze film is te bestellen door €15 over te maken op rekeningnummer NL82ABNA0437102424 ten name van Interakt Productions BV te Amsterdam onder vermelding van "Verdwenen Mediene" en uw adres, en door een mail te sturen naar dvd.interakt@outlook.com met daarin uw bestelling en adresgegevens.