De nieuwe Realisten

De kleurrijke jaren zeventig - Den Haag swingt, de fantasie is aan de macht!

Provo en de seksuele revolutie hebben inmiddels plaats gevonden, de POP-cultuur en Pop-Art zijn in zwang. In de kunst gaat het niet meer om abstract of figuratief, maar om fotorealisme, collage en pattern painting - geïnspireerd door comics en stripverhalen. Het gaat ook niet meer zozeer om individueel kunstenaarsschap maar om gezamenlijke artistieke activiteiten. De Nieuwe Realisten van Jan Wouter van Reijen is een film met interviews met de nog levende kunstenaars en met conservator John Sillevis. De film was in 2004 in het Gemeente museum Den Haag te zien.

 

Regie: Jan Wouter van Reijen
Producent: René Mendel / InteraktDeze film is te bestellen door €15 over te maken op rekeningnummer NL82 ABNA 0437 1024 24 ten name van Interakt Productions BV te Amsterdam onder vermelding van "Nieuwe Realisten" en uw adres, en door een mail te sturen naar dvd.interakt@outlook.com met daarin uw bestelling en adresgegevens.