De jacht van Abdelkader Benali

Een documentaire over schrijver Abdelkader Benali, voor wie schrijven en hardlopen onlosmakelijk verbonden zijn.

De film gaat over Abdelkader Benali's schrijverschap en zijn passie voor hardlopen. Waarom loopt een schrijver hard, waarover schrijft een hardloper? Wie is de man achter alle essays, columns, gedichten, toneelstukken, korte verhalen, novelles en romans? In de documentaire volgen we hem in Nederland en op reis in zijn geboorteland Marokko en het Midden-Oosten.

Regie: Ronald Bos
Montage: Elmer Leupen
Camera: Stef Tijdink, Eduard van Dort
Geluid: Menno Euwe, Hens van Rooij, Mark Wesner, Erik Langhout
Productie: Lea Fels
Uitvoerend producent: Meike Koster
Eindredactie: TV Rijnmond Cees van der Wel
Producent: René Mendel / Interakt

Deze film is tot stand gekomen door financiele steun van Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en Stichting Lira Fonds.Deze film is te bestellen door €15,- over te maken op rekeningnummer NL82ABNA0437102424 ten name van Interakt Productions BV te Amsterdam onder vermelding van "De Jacht" en uw adres, en door een mail te sturen naar dvd.interakt@outlook.com met daarin uw bestelling en adresgegevens.