Als de herinnering komt

Een film van Frank Diamand

Als de herinnering komt gaat over de joodse historicus Saul Friedländer (1932, Praag) en zijn streven om de uitroeiing van de Europese Joden te beschrijven zonder het primaire gevoel van ongeloof erover weg te nemen. Dat leidde tot een nieuwe en unieke vorm van geschiedschrijving, die de slachtoffers, de toeschouwers en de bedrijvers gelijkelijk een stem en een gezicht gaven. De film wil een portret zijn van een man, wiens leven en werk volledig verweven is met de geschiedenis van Europa en het Europese Jodendom – of, beter nog, in wiens werk en leven deze geschiedenis belichaamd is.
De film werd uitgezonden op 28 april 2013 van 14.00-15.00 uur en werd herhaald op donderdag 9 mei om 15.00 uur op NL2.

Zie ook: www.saulfriedlander-themovie.com/Deze documentaire is te bestellen door €15- over te maken op rekeningnummer NL82 ABNA 0437 1024 24 ten name van Interakt Productions BV te Amsterdam onder vermelding van "Friedlander" en uw adres, en door een mail te sturen naar dvd.interakt@outlook.com met daarin uw bestelling en adresgegevens.