Het Bauhaus project

Het Bauhaus project is een film van Pieter Verhoeff en studenten van de Gerrit Rietveld Academie

Het is bijna honderd jaar geleden dat het Bauhaus in Duitsland werd opgericht; een nieuwe kunstacademie met een volledig nieuw onderwijsmodel. De invloed reikt tot vandaag de dag. Het Bauhaus dacht dat een evenwicht tussen kunst en economie mogelijk was, maar nu lijkt de economie de kunst te hebben opgeslokt. Het is deze spanning die ook het uitgangspunt vormt voor dit project. Hebben de idealen van het Bauhaus vandaag nog betekenis? Is bij het Bauhaus nog inspiratie te vinden voor het denken over de hedendaagse verwevenheid tussen maatschappelijk nut en creatieve vrijheid?

In de film laat regisseur Pieter Verhoeff het beantwoorden van die vraag over aan studenten van de Gerrit Rietveld Academie. Drie studenten van de afdeling Audiovisueel zullen filmportretten maken van drie studenten van andere afdelingen die in hun werk of in hun denken affiniteit voelen met de Bauhaustraditie. Op welke manier werkt de Bauhauserfenis door in wat zij maken? Daarnaast zal in deze portretten – voor zowel de makers als de geportretteerden – de relatie centraal staan tussen de hedendaagse kunst en vormgeving met de bestaande economische realiteit. Hoe verhouden zich deze werelden vandaag de dag? Aan de hand van het werk van de studenten zal de opdracht die het Bauhaus zich stelde besproken worden binnen de context van de huidige discussies over kunst en samenleving.