180 Why are you here?

Amsterdam is de thuishaven voor 180 nationaliteiten. Maar voelen deze mensen zich ook thuis hier?

In de documentaire 180 why are you here? maakt regisseur Marjolein Frijling kennis met 179 mede-Amsterdammers die in een ander land geboren zijn. Deze mensen hebben allen een levens ingrijpende stap gezet. Ze verlieten hun geboorteland met haar vertrouwde kleuren en geuren. De vraag ‘waarom ben je hier?’ wordt dagelijks aan mensen, die in een ander land geboren zijn, gesteld. Ook Frijling stelt zichzelf vaak deze vraag. Ze is weliswaar geboren in Nederland, maar verhuisde in haar leven meer dan twintig keer; haar jeugd bracht ze door in verschillende landen. Ondanks dat ze houdt van Amsterdam, weet ze niet waar haar ‘thuis’ is. Door het verzamelen van verhalen van de andere 179 Amsterdammers, haar mede-stadsgenoten, gaat de Amsterdamse Frijling op zoek naar andere perspectieven en hoort daarbij zowel de mooie als de minder mooie kanten aan het leven hier. Samen met de 179 Amsterdammers vertegenwoordigt de in Nederland geboren Frijling de 180 nationaliteiten in Amsterdam. Met de documentaire 180 why are you here onderzoekt ze waar haar thuis is.